Εξώδικο σε Θεοδωρικάκο προαναγγέλλουν εργαζόμενοι σε Δήμους , για τις μετατάξεις

Εξώδικο σε Θεοδωρικάκο προαναγγέλλουν εργαζόμενοι σε Δήμους , για τις μετατάξεις

Εξώδικο στον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο για την ρατσιστική, όπως τονίζουν, διάταξη (ν.4674/2020 αρ.74) με την οποία υποχρεώνονται να παραμείνουν στις θέσεις του επί μία επταετία, προαναγγέλλουν εργαζόμενοι υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),που πρεσεληφθησαν με την 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Εργατικής Αντεπίθεσης, «στο εξώδικο θα αξιώνουμε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη εντός του τρέχοντος έτους κατά αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας οι οποίες , ενδεχομένως, θα απορρίπτουν αιτήματα μετατάξεων Συναδέλφων διορισμένων με την προκήρυξη 3Κ/2018 που είχαν προσληφθεί σύμφωνα ΚΑΙ με τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ».

Υπενθυμίζεται ότι με την συγκεκριμένη διάταξη «υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ»

Google+ Linkedin