Εξαιρετική πρωτοβουλία δωρεάν διάθεσης ελαιοδένδρων από την “Hellenic Plants”

Εξαιρετική πρωτοβουλία δωρεάν διάθεσης ελαιοδένδρων από την  “Hellenic Plants”

Με επιστολή της προς τον UNAI Hub SDG7, η “Hellenic Plants” με έδρα το Ξυλόκαστρο Κορινθίας, ανακοίνωσε ότι θέτει ΔΩΡΕΑΝ στη διάθεση της Πρωτοβουλίας “75UN – 75Trees UNAI SDG7” χίλια (1000) ελαιόδενδρα (ύψους 1.00-1.30m) για την προώθηση των στόχων της.

Στην ίδια επιστολή η “Hellenic Plants” εκφράζει την ετοιμότητα της να συνδράμει σε αντίστοιχες δράσεις του BSEC – GEN στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (BSEC).

Στη βάση της ως άνω προσφοράς και με στόχο την τρέχουσα φυτευτική περίοδο, καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιαιτέρως Δήμοι, ΑΕΙ, Σχολεία, νομικές οντότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία αλσυλλίων, στη διάρκεια της τρέχουσας φυτευτικής περιόδου, με τουλάχιστον 100 ελαιόδενδρα, τα οποία προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ, να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠΑ (Δρ. Πόπη Κονιδάρη, τηλ. 210 727 5830).

Google+ Linkedin