Ενώ ο Σταματόπουλος παίζει τα ρέστα του… τα «χαρτόμουτρα» τον περιμένουν για να πάρουν την παρτίδα !

Την Τετάρτη,25 Φλεβάρη,το πρόβλημα με τα σκουπίδια αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Σικυωνίων,καθώς η δημοτική αρχή προτείνει να σταλεί  αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κήρυξη του Δήμου Σικυωνίων σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης,ενώ ταυτόχρονα ζητάει την ψήφιση νέου Κανονισμού Καθαριότητας και την έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ»

Κοντολογίς ο Σταματόπουλος παίζει τα ρέστα του…για να αποφύγει το πρόστιμο του  ΧΥΤΑ …ξέροντας όμως ότι οι τοπικοί ΜΚΌνοι και τα υπόλοιπα «χαρτόμουτρα» της παρέας, που όλα τα βλέπουν…τον περιμένουν στη γωνία με  έτοιμη την λύση ( ΚΟΙΝΣΕΠ) για να πάρουν την παρτίδα !

Το λοιπόν, έχουμε και λέμε : Μετά το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Κιάτου  ο δήμαρχος κηρύσσει τον Δήμο  σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και ζητά – με την ιδιότητα του κατεπείγοντος – να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με αδειοδοτημένο ιδιωτικό(;) φορέα για την προσωρινή παραλαβή των απορριμμάτων ,ενώ παράλληλα με αοριστίες και ευχολόγια προσπαθεί να διαχειριστεί πολιτικά το τρίπτυχο χωροθέτηση – μεθοδολογία – φορέας διαχείρισης προτείνοντας την κατασκευή ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ στον ΧΥΤΑ Κιάτου,χωρίς όμως :

  • Να ορίζει  το  ιδιοκτησιακό πλαίσιο που θα κινηθεί αυτή η επένδυση… 
  • Να διευκρινίζει αν η Ε.Ε. χρηματοδοτεί εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και κατά συνέπεια  χωρίς να  νοιάζεται αν τα όποια κόστη κατασκευής της ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ θα φορτωθούν στις πλάτες των πολιτών/δημοτών !

Στις προτεινόμενες λύσεις ο δήμαρχος βρήκε  «φυσικό του σύμμαχο» τον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας Κώστα Σπανό, που σε πρώτο χρόνο – στο Δημοτικό Συμβούλιο -ψήφισε υπέρ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κατασκευή της ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ,ενώ σε δεύτερο χρόνο στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το “στρογγύλεψε” δηλώνοντας ότι συμφωνεί μεν με  την ΜΟΝΑΔΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ – έβαλε όμως  “κόκκινες γραμμές” σε δυο ζητήματα :

  • Ανοιχτό το θέμα της επιλογής του κατάλληλου χώρου 

*Είχε τοποθετηθεί στην λαϊκή συνέλευση του Μουλκίου λέγοντας ότι  η εγκατάσταση της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στον ΧΥΤΑ  θα συναντήσει εμπόδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης

  • Η επεξεργασία των απορριμμάτων, να αφορά όλα τα στάδια της ανακύκλωσης , όχι σύμμεικτα.

Δεν γνωρίζουμε αν η δήλωση του Κώστα Σπανού στην λαϊκή συνέλευση του Μουλκιου,όπως και η  πρόσφατη τοποθέτησή του , στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,εντάσσονται στο τελετουργικό της θυσίας στο βωμό μικροκομματικών σκοπιμοτήτων…θεωρούμε όμως ότι ο κύριος Σπανός ,ως παλαιός αυτοδιοικητικός,γνωρίζει ότι σύμφωνα με το Ν.4014/2011 άρθρο 1 παρ 2 και τον Ν.4042/2012 άρθρο 47 οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Εσωτερικών με ΚΥΑ, μπορούν κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων Περιφερειακών Σχεδιασμών, να επιτρέπουν την χρήση χώρων για προσωρινή αποθήκευση Στερεών Αποβλήτων και χωρίς Περιβαλλοντική αδειοδότηση…όπως επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι στόχος της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής είναι ο διαχωρισμός των εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων…

Πολλώ δε μάλλον ο κύριος Σπανός ,ως επιστήμονας, σίγουρα θα ξέρει ότι είναι άλλο πράγμα το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης συμμείκτων αστικών απορριμμάτων),άλλο το ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαχωρισμού Ανακυκλώσιμων Υλικών) όπου φτάνουν μόνο διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα για να χωριστούν σε κατηγορίες και άλλο η ΜΟΝΑΔΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ όπου φτάνουν ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ απορρίμματα για να διαχωρισθούν σε επί μέρους ρεύματα…

Όμως μια και τόφερε η κουβέντα τι θα διαλέγει  η ΜΟΝΑΔΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ αν προχωρήσει ο  διαχωρισμός στη πηγή; 

 Οι δημοτικοί μας άρχοντες (συνολικά) δεν γνωρίζουν ότι όταν κάνουμε διαχωρισμό στην πηγή, δεν υπάρχει ανάγκη για ΜΟΝΑΔΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ που θα είναι σε μεγάλο βαθμό χωρίς αντικείμενο;

Εκτός και αν στόχος της δημοτικής αρχής (συνολικά) είναι να δρομολογήσει με «FasTrak» διαδικασίες την διάλυση των δομών του δήμου…προτείνοντας λύσεις – δεσμεύσεις υπέρ των εργολαβικών συμφερόντων…

Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η όποια δημοτική αρχή έχει το μαγικό ραβδί,όταν λείπει ο ενιαίος σχεδιασμός από κρατικό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων,οι χρηματοδοτήσεις,η υποστήριξη από την Πολιτεία…όμως είναι κοινό μυστικό ότι λόγω έλλειψης προσωπικού στους Δήμους η επένδυση της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής  οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση  σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στην αποκομιδή!

Συνεπώς η κάθε δημοτική αρχή μπορεί να τεκμηριώσει ότι το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα τεχνολογιών ή χώρων, είναι πρόβλημα πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων…

Γιαυτό και η όποια επιλογή της λύσης, ξεκινά από ποιά σκοπιά αντιμετωπίζεται…από την  δημοτική αρχή του Δήμου Σικυωνίων.

Google+ Linkedin