ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GEN4OLIVE 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GEN4OLIVE 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί κυρίες/κύριοι,  

Στις 19 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GEN4OLIVE,  μέσω πολυμερούς τηλεδιάσκεψης λόγω των περιορισμών COVID-19. Η κοινοπραξία του GEN4OLIVE συντονίζεται από το πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία). 

Το έργο GEN4OLIVE, μία δράση καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το Horizon 2020,  στοχεύει στην αξιοποίηση των γενετικών πόρων της ελιάς (GenRes), φέρνοντας τους  πιο κοντά στους παραγωγούς και τους αγρότες.  

Η βιομηχανία της ελιάς είναι μία από τις πιο σημαντικές στην Λεκάνη της Μεσογείου  και την Ευρωπαϊκή γεωργία, με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Οι  αναδυόμενες ασθένειες, όπως η Xylella, και τα προβλήματα λόγω κλιματικής αλλαγής  απειλούν την βιομηχανία, ενώ παράλληλα οι γενετικοί πόροι που ίσως έχουν το κλειδί  της επίλυσης τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτοι.  

Επί του παρόντος υπάρχουν πάνω από 1200 ποικιλίες ελιάς παγκοσμίως, αλλά μόνο το  5% αυτών αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλη την έκταση καλλιέργειας της ελιάς. Οι  γενετικοί πόροι της ελιάς διατηρούνται στις Τράπεζες γενετικού υλικού, αλλά  χρειάζεται μία κοινή προσπάθεια για να χαρακτηριστούν με σαφήνεια όλες οι πτυχές  αυτού του γενετικού υλικού και για την ενσωμάτωση αυτών των πληροφοριών ώστε να  είναι έτοιμες προς χρήση.  

Το έργο GEN4OLIVE περιλαμβάνει μία ευρεία, διεπιστημονική κοινοπραξία 16 εταίρων  από 7 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Τραπεζών Γενετικού  υλικού των πέντε κορυφαίων χωρών ελαιοκαλλιέργειας, οι οποίες θα παράσχουν το  γενετικό υλικό που πρέπει να ερευνηθεί και να αξιοποιηθεί. Επιπλέον, το έργο GEN4OLIVE υποστηρίζεται άμεσα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (IOC) ως  μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου.  

Συνολικοί στόχοι του έργου GEN4OLIVE: 

Ο γενικός στόχος του GEN4OLIVE είναι η επιτάχυνση της κινητοποίησης των γενετικών  πόρων της ελιάς και η προώθηση δραστηριοτήτων προ της αναπαραγωγής, μέσω:  

  1. Ανάπτυξης συλλογικών προ-αναπαραγωγικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στον  χαρακτηρισμό σε βάθος περισσοτέρων από 500 ποικιλίες ελιάς παγκοσμίων και 100  άγριων και αρχαίων γονότυπων γύρω από 4 κύρια θέματα:  

Ανθεκτικότητα στις αλλαγές λόγω κλιματικής αλλαγής  

Ποικιλίες με ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες  

Υψηλή παραγωγικότητα και υψηλής ποιότητας ποικιλίες 

Προσαρμογή σε σύγχρονα συστήματα φύτευσης  

  1. Ανάπτυξη ενός έξυπνου και φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος για να κάνει τους  γενετικούς πόρους περισσότερο προσβάσιμους στον τελικό χρήστη.  3. Δημιουργία δύο εφαρμογών για κινητά χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)  για τον εύκολο εντοπισμό ασθενειών και την ταυτοποίηση των ποικιλιών ελιάς.  4. Ενίσχυση της συμμετοχής των παραγωγών και αγροτών μέσω της εφαρμογής δύο  ανοικτών προσκλήσεων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων προαναπαραγωγής  και των προγραμμάτων παραγωγής των ΜΜΕ. 

Δομή της κοινοπραξίας:  

  Όνομα Συμμετέχοντα Οργανισμού  Ακρωνύμιο  Χώρα
University of Cordoba (COORDINATOR UCO  ES 
Hellenic Agricultural Organisation “DIMITRA”.  Institute of Olive Tree and Subtropical Plants DEMETER  GR 
Olive Research Institute. Ministry of Agriculture  and Forestry, Izmir, Turkey ORI  TR 
SANTA CRUZ INGENIERIA SL  SCI  ES 
Institut National de la Recherche Agronomique – Centre Regional de Marrakech INRA  MA 
Technological Corporation of Andalusia Foundation  FCTA  ES 
Gálvez Productos Agroquímicos, S.L.U.  GALPAGRO  ES 
Cámbrico Biotech, S.L.  CAMBRICO  ES 
Hellenic Union of Nurseries  EFE  GR 
10  Council for Agricultural Research  CREA  IT 
11  FOCOS GbR  FOCOS  DE 
12  ANKARA UNIVERSITESI  ANKU  TR 
13  University of Granada  UGR  ES 
14  University of Jaen  UJA  ES
15  Sapienza University of Rome  SAPIENZA  IT 
16  Centre National de la Recherche Scientifique  CNRS  FR 

Με εκτίμηση

Σαλής Σωτήριος  

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδος 

Κισσάμου 10, 10443 Αθήνα, Τηλ.: 210-7775595, Φαξ: 210-7775593 unionofnurseries@gmail.com

Google+ Linkedin