Εκτός “Πορείας Ευθύνης” ο Ανδρέας Ζώγκος

Εκτός “Πορείας Ευθύνης” ο Ανδρέας Ζώγκος

Ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του Αλέκου Πνευματικού ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Ζώγκος.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο κ. Ζώγκος εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (είχε εκλεγεί ως σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας) και εξ αυτού του λόγου την Κυριακή 26 Γενάρη συγκαλείται ειδική συνεδρίαση από τον πρωτεύσαντα σύμβουλο του συνδυασμού “Συμμαχία Πολιτών” κ. Σπύρο Ζαχαριά προκειμένου να πληρωθεί η κενή θέση.

Να σημειώσουμε ότι παρά την ανεξαρτητοποίηση Ζώγκου η παράταξη του Αλέκου Πνευματικού διατηρεί το δικαίωμα της αντιπροεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ,καθότι παραμένει μείζονα μειοψηφία με 7 έδρες – έναντι 8 της παράταξης του κ. Σταυρέλη.

Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο οι αλλαγές στον αριθμό των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας, λόγω ανεξαρτητοποιήσεων ή διαγραφών δεν οδηγούν σε επανακαθορισμό των παρατάξεων που συνιστούν τη μείζονα ή την ελάσσονα μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, καθώς αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και τη σχετική απόφαση ανακήρυξής τους από το Πρωτοδικείο.

Έχει επίσης ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι μετά την τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του – εν προκειμένω ο κ. Ζώγκος – δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη. Μπορεί όμως να οριστεί Αντιδήμαρχος… του Νανόπουλου !

Βεβαίως,το δικό μας σχόλιο στην ανεξαρτητοποίηση Ζώγκου είναι ότι με βάση τη στοιχειώδη πολιτική ηθική και εντιμότητα όποιος ανεξαρτοποιείται πρέπει να παραδίδει την έδρα του, στην παράταξη που τον εξέλεξε.

Google+ Linkedin