Εθελοντική φύτευση 100 ελαιόδεντρων στη Σκύρο με τη χορηγία της Hellenic Plants , που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο

Εθελοντική φύτευση 100 ελαιόδεντρων στη Σκύρο με τη χορηγία της Hellenic Plants , που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 Trees UNAI SDG7”, ο Σύλλογος  «Λιναριά» Σκύρου ολοκλήρωσε τη φύτευση 100 ελαιόδενδρων από τη χορηγία της Hellenic Plants στις 2 Απριλίου 2022 στην περιοχή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) (“Βιολογικού”) Λιναριάς.

Google+ Linkedin