Εγκρίθηκε πίστωση για μελέτη ανέγερσης κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Εγκρίθηκε πίστωση για μελέτη ανέγερσης κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η πίστωση για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για την ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου.

Το εν λόγω κτήριο αποτελεί την πρώτη φάση του έργου αναβάθμισης του εν λόγω Αστεροσκοπείου -το συνολικό κόστος του οποίου εκτιμάται σε 3 εκ ευρώ- για το οποίο προετοιμάζεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (στο οποίο ανήκει η επιστημονική υποδομή του Κρυονερίου), του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της “Πελοπόννησος” Α.Ε.

Google+ Linkedin