Είναι τουλάχιστον ανήθικο να συνδέονται οι «μουσικοί του δρόμου» με την επαιτεία

Η ιδιότητα των «μουσικών του δρόμου» (και του καλλιτέχνη του δρόμου γενικότερα) είναι ένας τρόπος έκφρασης των μουσικών κ.ά. καλλιτεχνών που έχει μακρά ιστορική πορεία μέσα στους αιώνες και τους διαφορετικούς πολιτισμούς.

Αν περιοριστούμε στον ελλαδικό χώρο και μόνο, η μουσική δραστηριότητα των «μουσικών του δρόμου» ανιχνεύεται ήδη από τον κυκλαδικό, τον μινωικό και τον μυκηναϊκό πολιτισμό, ο δε αρχαίοι «μουσικοί του δρόμου» διακριτά εμφανίζονται στους προ-ομηρικούς χρόνους με τους αοιδούς που εξελίσσονται κατόπιν στην ομηρική εποχή στους ραψωδούς. Κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο έκφρασης, κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο δηλ. με αυτό του σημερινού «μουσικού του δρόμου»… περισσότερα »

Google+ Linkedin