Δ. Ραψωματιώτης : Να «εκμεταλλευτούν» τους επαγγελματίες στην όποια διαχείριση των απορριμάτων

 

Διαβάστε την δημόσια παρέμβαση του Δημήτρη Ραψωματιώτη –
Επιχειρηματία, στο χώρο της Ανακύκλωσης και της Διαχείρισης των Αποβλήτων
Google+ Linkedin