Διαφωνίες δικηγόρων σε τρία νομοσχέδια : “Παρεμποδίζουν την ευχερή πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη”

Την αντίθεσή της στα τρία νομοσχέδια του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία αναρτήθηκαν για διαβούλευση και θεσμοθετούν το “αναβολόσημο” και την αύξηση των δικαστικών εξόδων, την κατάργηση ορισμένων υποθηκοφυλακείων και τη νομική βοήθεια, εξέφρασε η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα στην Αθήνα.

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ομόφωνα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, γιατί το δικηγορικό σώμα, για «μία ακόμη φορά αγνοήθηκε κατά την διαδικασία εκπόνησής τους, μολονότι τούτο προβλέπεται ρητώς από τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων».

Παράλληλα, ομόφωνα η Ολομέλεια αναφέρει, ότι η κατάργηση των οικονομικών εμποδίων κατά την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη αποτελεί πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος και «η αύξηση παραβόλων και τελών -ενδεικτικά η θεσμοθέτηση “αναβολόσημου” και η αύξηση του ποσού των “μεγαρόσημων” – λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφού παρεμποδίζει την ευχερή πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη, κυρίως δε, θίγει τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα».

Ακόμα, η Ολομέλεια σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει ισοπεδωτικό το «αναβολόσημο» αφού «αγνοεί τόσο τον λόγο της αναβολής, όσο και την δικονομική θέση του αιτούντος», ενώ θεωρεί αυτονόητο ότι «δεν πρέπει να επιβληθούν, πολύ δε περισσότερο να αυξηθούν τα υφιστάμενα παράβολα, τέλη και λοιπά έξοδα της δικαστικής διαδικασίας».

Ως προς την κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και τη μείωσή του στις εργατικές διαφορές, η Ολομέλεια αναφέρει ότι «συνιστά δικαίωση των πάγιων θέσεων του δικηγορικού σώματος».

Εξάλλου, κατά την Ολομέλεια, η σχεδιαζόμενη κατάργηση των υποθηκοφυλακείων επιχειρείται χωρίς συνολικό σχεδιασμό, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν το Εθνικό Κτηματολόγιο, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και χωρίς μελέτη των κατά τόπους ιδιαιτεροτήτων, ενώ παραγνωρίζονται οι δυσχέρειες πρόσβασης, η νησιωτικότητα και οι εν γένει τοπικές ιδιομορφίες.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, «απαιτείται διάλογος και επανασχεδιασμός από μηδενική βάση, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν οι τεκμηριωμένες θέσεις που έχουν διαμορφωθεί».

Ως προς το νομοσχέδιο που προβλέπει την αναδιοργάνωση της νομικής βοήθειας, η Ολομέλεια αναφέρει ότι, «δεν υπάρχει πρόνοια για το επίπεδο της παρεχόμενης νομικής βοήθειας, ρυθμίζει δε, τα διάφορα θέματα -που έχουν προκύψει και κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει το δικηγορικό σώμα- με προτάσεις πρόχειρες και εμβαλωματικές, χωρίς υποστήριξη, υποδομή, χρηματοδότηση και εκπαίδευση, αναθέτοντας στους δικηγόρους το ρόλο του υπαλλήλου, στους δε Δικηγορικούς Συλλόγους το ρόλο του αχθοφόρου μιας ευθύνης, χωρίς την αναγκαία κρατική υποστήριξη».

Επίσης, σημειώνει η Ολομέλεια ότι «την ευθύνη και υποχρέωση για την άρτια λειτουργία της νομικής βοήθειας, φέρει στο ακέραιο το κράτος» και συνεπώς, οφείλει «να λάβει μέριμνα για την οικονομική θωράκιση του θεσμού, προϋπόθεση που αγνοείται παντελώς και επιμόνως από το προσχέδιο».

Google+ Linkedin