Δημήτρης Παπαγεωργίου : «Δικαίωμα… »

Δημήτρης Παπαγεωργίου : «Δικαίωμα… »

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων,Δημήτρης Παπαγεωργίου, προτάσσοντας το αδιαπραγμάτευτο  δικαίωμά του να ασκήσει τον ελεγκτικό του ρόλο στα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής,ζητά από τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών να του απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων αρμοδίως,καθότι ο εν λόγω υπάλληλος έχει ,εκ της ιδιότητάς του ,την κύρια ευθύνη να διατηρεί και να προστατεύει την τήρηση των διαφανών διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου.

………………………………………ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ.Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων

Στα πλαίσια του αντιπολιτευτικού μου καθήκοντος απευθύνομαι στην υπαλληλική ιεραρχία στον ανώτερο της βαθμό, προκειμένου να έχω την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία βασιζόμενος στην εμπειρία αλλά και την αντικειμενικότητα αυτής. Ως εκ τούτου τα κάτωθι ερωτήματα ουδόλως αφορούν την πολιτική ηγεσία ή μετακλητούς υπαλλήλους, στους οποίους εάν κρίνω ότι υφίσταται ανάγκη θα απευθυνθώ αργότερα και αρμοδίως. 

1)  Περιέπεσε στην αντίληψή μου μέσω προφορικών πληροφοριών δημοτών ότι στα πλαίσια του πολύπαθου Πολεοδομικού Σχεδίου συγκεκριμένων περιοχών του Κιάτου υπάρχουν ιδιοκτησίες που έχουν αποζημιωθεί προ πολλού πλην όμως δεν έχουν ανοίξει οι αντίστοιχοι δρόμοι. Εν προκειμένω σας ερωτώ εάν υπάρχουν τέτοιες ιδιοκτησίες να μου δοθούν τα οικονομικά στοιχεία, τα ονόματα των ιδιοκτητών, τα τμήματα των δρόμων που αφορούν, τα χρηματικά εντάλματα αποζημιώσεώς τους. 

Συγκεκριμένα δε εκτός των ανωτέρω σας ερωτώ εάν έχει αποζημιωθεί, πότε, με ποιο ένταλμα και με ποιο ποσό συγκεκριμένη ιδιοκτησία επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην περιοχή Παναγίτσας Κιάτου για την διάνοιξη δρόμου από την Εκκλησία έως και την παλαιά Εθνική οδό, και εάν ναι, για ποιο λόγο είναι ακόμα κλειστός ο δρόμος αυτός, εάν είναι κλειστός για λόγους που αφορούν την υπηρεσία σας ή άλλη υπηρεσία. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα δεχθώ απάντηση περί προσωπικών δεδομένων, κάτι που έχει αποκλειστεί ρητώς όταν πρόκειται για άσκηση αντιπολιτευτικού ελέγχου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από κατά νόμον αρμόδιους όπως οι δημοτικοί σύμβουλοι και δη επικεφαλής παρατάξεων. 

2) Στα χωριά Λαύκα – Καστανιά – Δροσοπηγή υφίστατο αρδευτικός Κανονισμός από το 2007 επί Δημαρχίας Στυμφαλίας κ.Κωνσταντίνου Λέγγα και Προεδρίας δικής μου, όπου είχαμε επιμεληθεί κάθε πτυχής του ποτίσματος των καλλιεργειών προς τούτο δεν είχαμε και σχεδόν κανένα πρόβλημα. Ο Κανονισμός αυτός έμεινε εν ισχύ άνευ αλλαγών έως το 2017. Τότε η νυν Δημοτική Αρχή τροποποίησε τον Κανονισμό και για δικούς τις λόγους διέγραψε τα άρθρα που προέβλεπαν συγκεκριμένα πρόστιμα για κάθε παράβαση. Πλην όμως προχώρησε και σε μία σημαντική αλλαγή καθότι η κοστολόγηση της χρήσης νερού από τους καλλιεργητές θα γινόταν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με μέτρηση ανά κυβικό μέτρο και όχι με το παλαιό σύστημα του καταλογισμού με το στρέμμα.  Ο Κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ εκ νέου το 2018 με αλλαγή του συστήματος αυτού, ήτοι αποφασίστηκε να επανέλθει το σύστημα χρέωσης με το στρέμμα. Η Απόφαση αυτή ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, επομένως για τα έτη αυτά έως και το 2020, που ήδη ξεκίνησε, το μόνο σύστημα νόμιμου καταλογισμού αρδευτικών τελών είναι με μέτρηση ανά κυβικό μέτρο και όχι με το στρέμμα. Ερωτώ: Α) Η παράνομη ανακοίνωση με την οποία καλούνται οι αγρότες να δηλώσουν στρέμματα καλλιεργειών, η οποία έχει αναρτηθεί στα τοπικά καφενεία, είναι εις γνώση σας και τώρα που σας ενημερώνω αρμοδίως, ποιες θα είναι οι ενέργειές σας προς αντιμετώπιση τούτου. Β) Τα έτη αυτά έως και το φετινό πως έγινε ο καταλογισμός των αρδευτικών τελών εάν έγινε, με απόφαση και υπογραφή ποιου, καθώς και ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος  για τα ζητήματα αυτά. Σε περίπτωση –δεν το γνωρίζω- που κάποιο έτος καταλογίστηκε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ με το στρέμμα και όχι με καταμέτρηση ανά κυβικό μέτρο είναι αυτονόητο ότι δεν θα δεχθώ απάντηση πως υπεύθυνοι είναι οι απλοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας, καθότι ως γνωρίζετε η απάντηση απευθύνεται σε νομικό και όχι σε κάποιον που στερείται στοιχειώσεις γνώσεις διοικητικού δικαίου. Γ) Εάν καταλογίστηκαν ποσά παρανόμως με το στρέμμα ποια ήταν η δική σας προγενέστερη έγγραφη εντολή προς τις υπαλλήλους να μην προχωρήσουν σε τέτοιες πράξεις και ποια ήταν η δική σας έγγραφη ειδοποίηση στην Διοίκηση του Δήμου ότι παρανομεί, πάντα εάν καταλογίστηκαν ποσά με το στρέμμα, γεγονός που θα μου αποκαλύψετε εσείς με την απάντησή σας. Δ) Επιπροσθέτως, τι προβλέπει η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για το συγκεκριμένο οικονομικό στοιχείο τα έτη αυτά καθώς και αν γίνεται υπόμνηση ότι η Υπηρεσία παρανομεί είτε γιατί χρεώνει ποσά παρανόμως με το στρέμμα κάποιο ή κάποια έτη είτε γιατί δεν χρεώνει καθόλου ποσά για αρδευτικά τέλη κάποια άλλα έτη. Ε) Πως θα γίνει φέτος ο καταλογισμός των αρδευτικών τελών και αν έχετε ειδοποιήσει εγγράφως το υπαλληλικό προσωπικό της διευθύνσεώς σας αλλά και την πολιτική ηγεσία για τη νομιμότητα των διαδικασιών. Στ) Εάν εσείς ή οι Ορκωτοί Λογιστές ή αμφότεροι έχετε κοστολογήσει τη ζημία του Δήμου εκ της παράνομης τακτικής είτε του μη καταλογισμού τελών είτε του καταλογισμού με άλλον τρόπο από τον αποκλειστικώς νόμιμο με καταμέτρηση και όχι με το στρέμμα, εάν και πάλι τονίζω έχει συμβεί κάτι τέτοιο τα έτη εφαρμογής και ισχύος του Κανονισμού του 2017, που επαναλαμβάνω πρότεινε και ψήφισε η ίδια Δημοτική Αρχή με τη σημερινή. 

3) Το σύνολο των απευθείας αναθέσεων ανά εταιρεία ή προσωπική επιχείρηση από το 2014 έως ΚΑΙ το 2019 που αφορούν α) τον καθαρισμό νεκροταφείων σε όλη την έκταση του Δήμου και β) την κοπή κλάδων σε δημόσιους χώρους. Ειδικά για τα νεκροταφεία θέλω σε καθένα που έχει εκτελεστεί τέτοια εργολαβία (πιθανόν, μπορεί να μην έχει εκτελεστεί) να μου απαντήσετε ποιο το εισπρακτέο ποσό το αντίστοιχο έτος της εργολαβίας από τέλη Κοιμητηρίων έχει καταβληθεί από τους δημότες πχ εάν έχει εκτελεστεί τέτοια εργολαβία στο χωριό μου, τη Λαύκα, για δύο έτη, για τα δύο αυτά έτη ποιο είναι το ποσό που έχει εισπραχθεί από τέλη Κοιμητηρίων των Λαυκιωτών. 

4) Στην ιδιοκτησία του Δήμου ανήκουν αρκετά καταστήματα. Σας ζητώ να μου εγχειρήσετε λίστα των ακινήτων αυτών, με ταυτόχρονη υπόμνηση ποια είναι τα νόμιμα τετραγωνικά τους στην Πολεοδομία και αν είναι δηλωμένα νομίμως σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο. Εν συνεχεία ποια εξ αυτών είναι μισθωμένα σήμερα, με τι μηνιαίο μίσθωμα και ποιες οι τυχόν οφειλές των μισθωτών σε μισθώματα αλλά και δημοτικά τέλη. Επίσης, σε όσα έχουμε αποχωρήσεις μισθωτών με οφειλές τι ενέργειες έχουν γίνει για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Αναλυτικά ένα προς ένα ακίνητο και μισθωτή από το 2011 έως σήμερα. 

5) Ομοίως το 2011 από την ένωση των τριών πρώην Δήμων περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου σωρεία οχημάτων παντός τύπου. Ζητώ να μου χορηγηθεί λίστα με το σύνολο αυτών των οχημάτων καθώς και να ενημερωθώ ποια είναι σε λειτουργία, για ποια έχουν παραδοθεί οι πινακίδες, ποια είναι σε αχρησία και όσα δεν χρησιμοποιούνται εάν υπάρχει συγκεκριμένο μέρος που φυλάσσονται. Επίσης, εάν η Υπηρεσία σας έχει γνωστοποιήσει στη Διοίκηση ποια η αξία των οχημάτων αυτών και ποια η ζημία που έχει υποστεί ο Δήμος από την επί μακρόν αδρανοποίησή τους και όχι από την αξιοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο. Τέλος, το συνολικό κοστολόγιο ανά όχημα συντήρησής του κατ’ έτος από το 2014 έως ΚΑΙ το 2019, καθώς και τα συνεργεία που λαμβάνουν αυτές τις συντηρήσεις αλλά και τη διαδικασία που ακολουθείται για την ανάθεση τέτοιων εργασιών.

6) Να μου δοθούν ένας προς ένας οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Δήμου μας σε όλες τις Τράπεζες και τα ποσά που υφιστάνται σήμερα σε κάθε λογαριασμό ξεχωριστά.

Είναι η πρώτη φορά που ζητώ στοιχεία από την Υπηρεσία σας, γιατί προτιμώ τις συνολικές ερωτήσεις σε θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον μου και όχι κάθε φορά μία-μία ερώτηση με αποτέλεσμα να καθυστερώ το έργο σας. Όμως είναι αυτονόητο ότι θα σεβαστώ το αντιπολιτευτικό μου καθήκον, το οποίο θα πράξετε προφανώς και εσείς, παρέχοντας μου το αμεσότερο δυνατόν το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων. Επαναλαμβάνω ότι η ερώτησή μου απευθύνεται στην υψηλότερη ιεραρχικώς υπαλληλική βαθμίδα, προκειμένου να λάβω απαντήσεις αντικειμενικότητας και επαγγελματισμού. Τυχόν απόψεις της πολιτικής Διοικήσεως στην παρούσα φάση δεν με αφορούν. 

Κιάτο, 01 – 6 – 2020

Ο επικεφαλής της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Δημήτριος Φ.Παπαγεωργίου

Δημοτικός Σύμβουλος-Δικηγόρος

6972033328

 

Εξουσιοδοτώ το Δημοτικό Σύμβουλο της παρατάξεώς μου κ. Αντώνιο Κατσιμπούλα όπως καταθέσει την παρούσα και λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Google+ Linkedin