Δήμος Σικυωνίων: Νέα Χρηματοδότηση προωθεί την Διαλογή στην Πηγή και την οικιακή κομποστοποίηση

Δήμος Σικυωνίων: Νέα Χρηματοδότηση προωθεί την Διαλογή στην  Πηγή και την οικιακή κομποστοποίηση

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην μείωση του όγκου των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων, στην εξοικονόμηση πόρων και στην προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος

Μία νέα και πολύ σημαντική χρηματοδότηση στον τομέα της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και της διαλογής στην πηγή πέτυχε ο δήμος Σικυωνίων μέσω ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Πρόκειται για την ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου ανακύκλωσης των αστικών οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων).

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις αστικές/ημιαστικές κοινότητες του δήμου Σικυωνίων, δηλαδή στο Κιάτο, το Κάτω Διμηνιό, το Διμηνιό, το Πάσιο και το Μούλκι. Προκειμένου να οργανωθεί σωστά η διαλογή στην πηγή, στα σπίτια των δημοτών θα διανεμηθούν πλαστικοί κάδοι κουζίνας και βιοδιασπώμενες σακούλες, όπου θα συλλέγονται τα οργανικά απορρίμματα, δηλαδή όσα προέρχονται από τις τροφές. Η χρηματοδότηση προβλέπει επίσης την αγορά μεταλλικών τροχήλατων κάδων με καφέ καπάκι όπου θα συλλέγονται τα οργανικά απορρίμματα αλλά και απορριμματοφόρο όχημα με ενσωματωμένο πλυστικό κάδων το οποίο θα πραγματοποιεί την αποκομιδή. Επίσης, προβλέπεται η αγορά οικιακών κομποστοποιητών, οι οποίοι θα διανεμηθούν σε οικίες των προαναφερθέντων κοινοτήτων με στόχο την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.

Τέλος, στο πρόγραμμα προβλέπεται και η χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης των δημοτών για την διαχείριση των βιοαποβλήτων με άμεσο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων, της μείωσης του όγκου των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση αυτή, όπως τόνισε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, έρχεται σε μία καθοριστική στιγμή δεδομένου ότι η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας έχει αλλάξει οριστικά και η Διαλογή στην Πηγή αποτελεί μονόδρομο. Η στόχευση του δήμου Σικυωνίων, επομένως, υπογράμμισε, είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης σε επίπεδο οικίας, έτσι ώστε να μειωθούν σημαντικά τα σύμμεικτα απορρίμματα. Αυτό εξασφαλίζει δραστική μείωση του οικονομικού κόστους διαχείρισης, αλλά και την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς και των πολύτιμων φυσικών πόρων. Ο δήμος μας, κατέληξε, θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, επενδύοντας σε λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωή των πολιτών και προστατεύουν το περιβάλλον.

Google+ Linkedin