Δήμος Σικυωνίων: Αξιοποιεί τη ροή του δικτύου ύδρευσης για να παράγει ενέργεια

Δήμος Σικυωνίων: Αξιοποιεί τη ροή του δικτύου ύδρευσης για να παράγει ενέργεια

Σπύρος Σταματόπουλος: «Αξιοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του λειτουργικού κόστους»

Σε μια κίνηση με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη προέβη η ΔΕΥΑ Σικυωνίων με την εξασφάλιση άδειας παραγωγού, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ώστε να αξιοποιηθεί η ενέργεια που γεννάται από τη ροή του νερού από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο.
Η άδεια η οποία χορηγήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών γεννητριών κατά μήκος του δικτύου μεταφοράς του νερού από τη δεξαμενή της Χούνης στην δεξαμενή κεφαλής Τραγάνας-Μουλκίου-Αρκούδας-Πασίου.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η πρόταση της ΔΕΥΑ Σικυωνίων ήταν περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά άρτια και γι’ αυτό εξασφάλισε την αδειοδότηση του έργου σε μια Περιφέρεια, όπως αυτή της Πελοποννήσου, που υπάρχει κορεσμός σε υδροηλεκτρικά έργα.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Οι γεννήτριες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που έχουν κατασκευαστεί τα πιεζοθραυστικά, τα οποία ρυθμίζουν την πίεση του δικτύου, μειώνοντάς την σε ασφαλή όρια. Είναι μικρές σε όγκο, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και αξιοποιούν πλήρως την παραγόμενη ενέργεια από τη ροή του νερού από υψηλότερο σε χαμηλότερο υψόμετρο.
Με τη λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, η ΔΕΥΑ Σικυωνίων θα εξασφαλίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εν πολλοίς θα αντισταθμίσει τα έξοδα της επιχείρησης για την κατανάλωση ενέργειας στα αντλιοστάσια.

Τα πολλαπλά οφέλη

Η αντιστάθμιση και κατ’ επέκτασιν μείωση των εξόδων της επιχείρησης, αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας αλυσίδας που οδηγεί αναπόδραστα σε περαιτέρω μειώσεις των τελών ύδρευσης, αποδίδοντας το οικονομικό όφελος στους δημότες.
Από την άλλη, η ροή του νερού, εκτός από να υδροδοτεί την παραλιακή ζώνη του δήμου Σικυωνίων, θα παράγει και την ενέργεια που απαιτείται για αυτό το έργο, δημιουργώντας ένα αειφορικό σύστημα ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και του περιβάλλοντος. Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων με αυτή την επένδυση δείχνει το δρόμο, για την πράσινη μετάβαση και σε επίπεδο τοπικό και αυτοδιοικητικό, υιοθετώντας πρακτικές πράσινης οικονομίας βασισμένες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, Σπύρος Σταματόπουλος, δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για την εξασφάλιση της αδειοδότησης που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Ο δήμαρχος τόνισε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την μείωση του λειτουργικού κόστους, αποτελεί ένα ζητούμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τη μετάβαση στη νέα εποχή της πράσινης οικονομίας, της αειφορικής διαχείρισης και της ισόρροπης – περιβαλλοντικά – ανάπτυξης. Ο δήμος Σικυωνίων, υπογράμμισε, έχει στρέψει ήδη το ενδιαφέρον και τις δράσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση και το υδροηλεκτρικό έργο εντάσσεται σ’ αυτήν τη στοχοποίηση.

Google+ Linkedin