Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας…

Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας…

Στα Σπάτα η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (15.700)Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για τη μέτρηση των καταναλώσεων στις απολήξεις του δικτύου, μαζί με την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών επέκτασης του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος, την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας  και την τεκμηρίωση/ δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος στοιχίζει 5.429.588,00 € με το ΦΠΑ

Στο Κιάτο η τοποθέτηση 10 χιλιάδων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης γιατί σύμφωνα με τον απερχόμενο δήμαρχο Σπύρο Σταματόπουλο θα ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ;

Ποιο εργολαβικό deal (ΣΔΙΤ) ετοιμάζει ο απερχόμενος και ντρέπεται να μολογήσει σε ποιανού τσέπη πηγαίνει η προμήθεια;

Google+ Linkedin