Αντιθεσμικό “ράβε – ξήλωνε” της κυβέρνησης ανατρέπει τους όρους διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών

Αντιθεσμικό “ράβε – ξήλωνε” της κυβέρνησης ανατρέπει τους όρους διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών

Το αντιθεσμικό “ράβε – ξήλωνε” της Κυβέρνησης στους όρους με τους οποίους θα διεξαχθούν οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Οκτωβρίου, συνεχίζεται και μάλιστα με ένα Νομοσχέδιο – “σκούπα”, που τέθηκε άρον – άρον σε διαβούλευση δύο εργάσιμων ημερών, για να ψηφιστεί τροχάδην το τελευταίο βράδυ, πριν κλείσει η Βουλή.

Τα “πάνω-κάτω” φέρνει η Κυβέρνηση της Ν.Δ., στο τελευταίο λεπτό πριν φύγει, στα κωλύματα των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, με το Άρθρο 12 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξορθολογισμός κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10, παρ. 2 άρθρου 48, παρ. 9 και 10 άρθρου 90 ν. 4804/2021”, που ετέθη σε επίσημη δημόσια διαβούλευση.
Το Νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες του airetos.gr, κατατίθεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα στη Βουλή και ψηφίζεται τη Μεγάλη Τρίτη, δηλαδή την τελευταία ημέρα πριν κλείσει η Βουλή.
Ενδεικτικά, ορισμένες από τις αλλαγές για τις Δημοτικές Εκλογές είναι:
– Καταργείται το κώλυμα που είχαν οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων, οι Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχων και οι Δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Δήμων.
– Καταργείται το κώλυμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
– Καταργείται το κώλυμα που είχαν οι Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των ΝΠΔΔ, των κρατικών ΝΠΙΔ, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων των Δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio),
– Όσον αφορά το κώλυμα που είχαν οι Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών Εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο Δήμο, τα Νομικά του Πρόσωπα ή τα Νομικά Πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, αλλάζει το ποσοστό συμμετοχής στις Εταιρείες, από 5% σε 35%.
Υπογραμμίζουμε ότι στο Νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και Άρθρο 17, το οποίο εισάγει δυνατότητα σε όσους ήδη παραιτήθηκαν λόγω καταργούμενου κωλύματος της περ.δ’ της παρ.2 του αρ.10 του ν.4804/2021, να επανέλθουν στη θέση τους μέσα σε 10 μέρες.

Google+ Linkedin