“Ανανεωτική Συνεργασία Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης” : Η θέση μας για τον ΧΥΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2017 στην συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου, αποφασίστηκε με πλειοψηφία (22-17) η Προγραμματική σύμβαση με την εταιρία ΤΕΡΝΑ για την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η κεντρική διαχείριση προβλέπει σε γενικές γραμμές την μεταφορά των απορριμμάτων των Δήμων σε τρεις μονάδες ( Μεσσηνία , Λακωνία και Αρκαδία ) με τελικό κόστος από 80-100 ευρώ ανά τόνο για 28 χρόνια. Τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από τα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή από τους δημότες. Για τον Δήμο μας αυτό μεταφράζεται το λιγότερο σε τετραπλασιασμό των δημοτικών τελών, αφού αυτή τη στιγμή το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων μας στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ανέρχεται περίπου στα 23 ευρώ ανά τόνο.

Νεφελώδης παραμένει επίσης η τύχη του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κατά την μεταβατική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την υλοποίηση του έργου, αλλά και μετά την υλοποίηση του. Προσωρινή μεταφορά απορριμμάτων από άλλους Δήμους στον ΧΥΤΑ μας λόγω έκτακτης κατάστασης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η κεντρική διαχείριση όπως έχει διαμορφωθεί, είναι αντίθετη με τα συμφέροντα του Δήμου μας τον οποίο τιμωρεί αντί να επιβραβεύει για την αποφασιστικότητα και προνοητικότητα την οποία έχει επιδείξει στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων του.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης είναι ο μοναδικός Δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος διαθέτει αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ και επιβάλλεται να αποτελέσει παράδειγμα για αυτήν την πρωτοποριακή του αντίληψη. Δικαιούμαστε και είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε μόνοι μας τα απορρίμματα μας και τον ΧΥΤΑ μας.

Παραμένουμε αμετακίνητοι στη θέση την οποία έχουμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή και η οποία έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο την οποία και θα καταθέσουμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Η θέση μας περιλαμβάνει κατά σειρά σπουδαιότητας τα εξής:

  1. Eξαίρεση του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από την κεντρική διαχείριση και επαναφορά της διαχείρισης του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από τον ΦΟΔΣΑ στον Δήμο μας.
  1. Χρηματοδότηση δημιουργίας μονάδας διαχείρισης στραγγιδίων στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
  1. Σεβασμό της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, με προβλεπόμενο ανώτατο όριο απόθεσης τους 12.500 τόνους το έτος, μόνο από τις προβλεπόμενες σε αυτές περιοχές.

Ανανεωτική Συνεργασία Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Google+ Linkedin