Έχει «δράκο»… Η ιστορία με το «αμπάρι ψυχών» στην Κόρινθο;

      Ενδέχεται η ΕΟΖ στην Πελοπόννησο να απασχολήσει «παράνομους» μετανάστες σε ειδικό καθεστώς ;                 Εν όψει της κατάστασης που διαμορφώνεται με την επιλογή του στρατοπέδου της Κορίνθου ως τόπου συγκέντρωσης-σε συνθήκες κράτησης,μεταναστών… Πρόκειται για προσωρινά ή μόνιμα μέτρα με πιθανές αλλαγές ή προσθήκες ως προς τους χώρους κράτησης των προσφύγων,με διαφαινόμενο κίνδυνο να μετατραπεί η Πελοπόννησος σε «αμπάρι ψυχών»; Τι λέει το άρθρο 37-5: του Ν.3907/2011 (Οδηγία 2008/115/ΕΚ για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών); Ιδιότητα «λαθρομετανάστης»!! «Ο πληθυσ…  περισσότερα »

Google+ Linkedin