ΣτΕ: Εγκρίθηκε η πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού

Με την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας, απελευθερώνεται πλήρως το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Το Ανώτατο Δικαστήριο επεξεργάστηκε και ενέκρινε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Υγείας, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου και σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φαρμακοποιοί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι συνταγματικό και νόμιμο το σχετικό σχέδιο ΠΔ, εκτός από μία παράγραφο που αφορά τη συμμετοχή των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Μέχρι και 10 άδειες μπορεί να προμηθευτεί, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, το κάθε φυσικό πρόσωπο (φαρμακοποιός ή μη). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγουμένων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μια άδεια κατ΄ ανώτερο όριο κατ΄ έτος μέχρι το 2020, οπότε ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Για το έτος 2018 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρις 8 αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι 9 και για το 2020 μέχρι 10 αδειών στο ίδιο πρόσωπο».

Προβλέπεται επίσης ότι ο μη φαρμακοποιός, κάτοχος άδειας ίδρυσης φαρμακείου, μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο, υποχρεωτικά μόνο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Στην ΕΠΕ θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο.
Παράλληλα, για το φαρμακοποιό, το φαρμακείο του μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, εκτός αυτής της Ανώνυμης Εταιρείας.

Οι άδειες φαρμακείου δεν θα χορηγούνται μόνο σε Έλληνες, αλλά και σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σκεπτικό της απόφασης

Με την υπ΄ αριθμ. 26/2018 γνωμοδότησή του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, κρίθηκε ότι είναι σύμφωνοι με το άρθρο 5 του Συντάγματος οι εισαγόμενοι με το σχέδιο διατάγματος «περιορισμοί στην επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών και την επιχειρηματική ελευθερία των ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, όσον αφορά την υποχρεωτική επιλογή εταιρικής μορφής και τη συμμετοχή στη σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου των φαρμακευτικών ΕΠΕ, με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι δεν εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας, η πρόβλεψη του διατάγματος, «περί της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ΕΠΕ ιδιοκτησίας αδειούχου- μη φαρμακοποιού, επιστήμονα φαρμακοποιού με ποσοστό εταιρικής μερίδας 20%» και προσθέτουν ότι «η νέα ρύθμιση περί διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού και επιχειρησιακού τομέα των φαρμακείων από τον τομέα της παροχής αμιγώς φαρμακευτικών υπηρεσιών θεσπίζεται νομίμως, από το ελληνικό Κράτος, κατ’ εκτίμηση των σύγχρονων διεθνών αντιλήψεων περί ανοίγματος των ελεύθερων επαγγελμάτων στον ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη και των δεσμεύσεων της χώρας για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων με μείωση των περιορισμών, μεταξύ άλλων στα φαρμακεία». Στο σημείο αυτό επικαλούνται οι δικαστές τη μνημονιακή νομοθεσία.

Κατά τους δικαστές, η επίμαχη ρύθμιση κρίθηκε «αναγκαία για την αντιμετώπιση των φαινομένων της υπερκατανάλωσης φαρμάκων, της τεχνητής ζήτησης φαρμάκων και της προώθησης των μη γενοσήμων φαρμάκων, που προκαλούν αύξηση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης και υπέρμετρη επιβάρυνση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία εκτιμάται από τα ως άνω κείμενα ότι δύνανται να αποδοθούν, μεταξύ άλλων, και στο μονοπώλιο του εμπορίου φαρμάκων εκ μέρους του κλειστού επαγγελματικού κύκλου των φαρμακοποιών. Η άρση του μονοπωλίου θεωρείται ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση από την ίδια την αγορά τόσο της προσφοράς και της ζήτησης των φαρμάκων, όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών».

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε ακυρώσει την υπουργική απόφαση για το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού κρίνοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.